image

О.М. Коваль – директор школи

 

Коваль Олександр Миколайович – директор школи з 2008 року.

Закінчив Чернігівське музичне училище ім. Л.М. Ревуцького в класі викладача І.П. Клімової та Сумський державний педагогічний інститут ім. С. Макаренка.

З 1982 року працює в музичній школі викладачем по класу фортепіано та концертмейстером, заступником директора з навчально-виховної роботи. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».


image

М.А. Мойсієнко – заступник директора школи

 

Мойсієнко Марина Альбертівна – заступник директора з навчально-виховної роботи з 2013 року. Закінчила Брянське музичне училище по класу акордеону, Чернігівське музичне училище ім. Л.М. Ревуцького по класу гітари, Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв та Магістратуру НАКККІМ (магістр музиконавства, викладач вищого навчального закладу). З 2003 року працює в музичній школі викладачем по класу гітари. 2012-2013 навчальний рік – завідуюча відділом народних інструментів. З 2008 року очолює шкільну профспілкову організацію. Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

image

Наказ про відкриття школи

 

Чернігівська музична школа № 2 ім. Є.В.Богословського заснована у 1969 році. В трьох навчальних аудиторіях міського Палацу піонерів, на базі якого розташовувалася школа, навчалося 55 учнів. Навчально- виховний процес забезпечувало 8 викладачів під керівництвом Петра Михайловича Половця – мудрої, порядної, досвідченої людини. Першими викладачами стали Тамара Проценко, Михайло Легкобит, Марія Стріленко, Лариса Агаркова, Людмила Гуріна, Лариса Дем’янчук. Потім до школи прийшли Алла Половець, Наталія Чеберда, Наталія Федулова, Тамара Рудницька, Ольга Рубіна, Сергій Мартиненко, Галина Тінякова, Тетяна Марченко, Віра Красноголова, Володимир Заворотний. Через 10 років, у 1979 році, рішенням виконавчої влади міста, школі було надано окреме приміщення, де вона зараз і знаходиться.

 

image

Архівна виписка


Додаткові навчальні аудиторії дали можливість збільшити контингент учнів до 165 чол., а викладацький склад - вдвічи. До школи прийшли Володимир Орлов, Віктор Голдовський, Микола Олексієнко, Марина Кузнєцова, Лідія Фалалєєва, Іван Воронов, Адольф Чоботарьов.

Прикладом для молодого покоління є ветерани школи - Н. І. Чеберда, Т. М. Марченко,

А. П. Половець, Н. В. Федулова, О. І. Рубіна, Г. А. Тінякова та інші, які й досі з успіхом працюють в рідній школі.

Враховуючи зростаючу потребу населення в естетичному вихованні молоді, контингент учнів й надалі поступово збільшувався і станом на 1 вересня 2014 року становить 380 чол. Загальна площа приміщення (разом з прибудованою у 2010 році концертною залою) - 609 кв.м.

 

У різні роки школу очолювали: П.М. Половець, М.І. Легкобит, М.Ф. Литвин , Л.І. Смоляк.


image

Половець Петро Михайлович

Директор школи (1969-1983 рр.)

 

image

П.М. Половець – під час виробничої нарадиimage

Легкобит Михайло Іванович

Директор школи (1983-1997 рр.)

 

image

Зустріч з Героєм Радянського Союзу О.І. Безпаловим. Праворуч М.І. Легкобит –

директор, ліворуч  Т.М. Марченко, М.Ф. Литвин (заступник директора).

Другий ряд: М.В.Олексієнко, учні школи (лютий 1986 р.)

 


image

Литвин Микола Федорович

Директор школи (1997-2002 рр.)

 

 image

Після випускного вечора: М.Ф. Литвин – директор,

О.М. Коваль – заступник директора, учні Павло та

Дмитро Журавльови (травень 2001 р.)


image

Смоляк Леонід Іванович

Директор школи (2003-2008 рр.)

 

image

«Фото на згадку».

В центрі Л.І. Смоляк – директор школи,

А.П. Половець – заступник директора, викладачі школи.

 

За 45 років існування школи кількість її випускників налічує 1791 чол. Сотні вихованців продовжили свою професійну музичну освіту в вищих навчальних закладах, 11 з яких повернулися до рідної школи. Чимало вихованців працюють за межами Чернігівщини, в тому числі в країнах близького та дальнього зарубіжжя – в Росії, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, США, тощо. Це Дмитро Єрмолаєв, Сергій Сімкін, Олена Заброда, Белла Юхновська, Тетяна Васильєва, Світлана Лапеко, Тетяна Куц, Ірина Заворотна, Світлана Євтушенко, Олександра Галкіна, Ольга Михеєнко, Олександр Гречанюк, Ганна Гришко, Людмила Єрмоленко, Ігор Саєнко, Олена Марценківська, Віктор Омельченко, Олександр Чубаров, Роман Белік, Ольга Скепська…

В закладах мистецтва і культури обласного центру працюють випускники Олексій Рогоза, Олег Бойко, Олександра Кошель, Ніна Шевчук, Олена Савченко, Людмила Суховерська, Юлія Жерневська, Артем Рей, Вадим Шестаков, Іван Берізка, Ольга Коцур (Савенко)…

В цілому, викладацький склад Чернігівської музичної школи на сьогоднішній день становить 62 чол., з яких 21 має вищу атестаційно- кваліфікаційну категорію, 7 викладачів мають звання «старший викладач», 7 – звання «викладач-методист», а почесне звання «Заслужений працівник культури України» мають Карпенко Юрій Павлович та Олексієнко Микола Васильович.

Поряд з такими досвідченими працівниками школи як Заслужені працівники культури України Ю.П. Карпенко, М.В. Олексієнко, викладачами-методистами В.Я. Орловим, О.Л. Глінкою, М.М. Кузнєцовою, Л.В. Фалалєєвою, О.М. Дубинчук; старшими викладачами Н.А. Демидовою, О.П. Бондаренко, І.Л. Бут, І.М. Рябченко, А.П. Половець, Т.Ю. Степаненко набувають професійний досвід талановита молодь С.С. Безпала, Ю.В. Куса , В.В. Костильов, В.М. Смоляк, К.Ю. Міненко, Є.О. Капралюк, Т.О. Рябова.

Потужно демонструють свої творчі здобутки педагогічні працівники О.П. Сухіліна, О.В. Мартиненко, С.М. Подлевська, Г.В. Александрова, С.В. Кухаренко, М.А. Мойсієнко, О.А. Кучевська, Т.П. Лаврентьєва , Н.В. Лук'янова та інші.

Учні в музичній школі опановують знання з 20 спеціалізацій – грі на музичних інструментах фортепіано, скрипка, віолончель, баян, акордеон, гітара, бандура, домра, ксилофон, ударна установка, флейта, саксофон, кларнет, труба, тромбон, синтезатор, електрогітара, бас-гітара, а також академічний і естрадний сольний спів.

 

Навчально-виховний процес здійснюється на 8 відділах, які очолюють, як досвідчені, так і перспективні молоді викладачі школи.

Біля витоків фортепіанного відділу стояли Л.Д. Гуріна, Л.І. Дем'янчук. У 1970 та 1971 роках до школи прийшли Н.І. Чеберда, О.І. Рубіна, Н.В. Федулова, Т.О. Вергелес. Саме вони, у 1971 році, сформували фортепіанний відділ, який очолила Н.І. Чеберда. За роки свого існування відділ підготував понад 400 випускників, з яких чимало працюють в Чернігівських мистецьких навчальних закладах, зокрема в своїй рідній школі – І. Бут (Фелюст), Н. Гойса (Сафронова), О. Попова (Варава), І. Рябченко , Г. Кузуб. В музичній школі № 1 ім. С. Вільконського працюють випускники фортепіанного відділу О. Горбачевська , І. Єременко В міській школі мистецтв – О. Савченко (Могільна), Т. Красилова. В музичному училищі ім. Л. Ревуцького працюють О. Горолюк (Андріянова), деякий час в училищі працювала Н. Варган. Чимало випускників фортепіанного відділу також працюють в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах Чернігова і Києва. Окрім цього, Віктор Омельченко (клас О.І. Рубіної) працює в хорі Всеукраїнського радіо, а О. Марценківська (клас О.Л. Глінки) – кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Міжнародної Академії фундаментальних основ буття – працює в Київському інституті ім. Р. Глієра.


image

Викладачі та концертмейстери фортепіанного відділу: 1-й ряд (зліва направо) – С. Подлевська, Т. Лаврентьєва, Н. Демидова (зав.відділом), Г. Тінякова,

О. Дубинчук, О. Мартиненко.

2-й ряд – Т. Рябова, Є.Семенюк, Н. Чеберда, Т. Марченко, Н. Федулова,

Г. Александрова, О. Рубіна, О. Глінка, О. Сухіліна, І. Рябченко, О. Коваль.

 

В різні роки відділ очолювали Мартиненко С. Д. та Князєва Т. Є. Вже понад 5 років фортепіанний відділ очолює старший викладач Н.А. Демидова, яка продовжує високі традиції викладацької та виконавської майстерності, закладені в далекому 1969 році.


image

Старший викладач Н.А. Демидова –

завідуюча фортепіанним відділом проводить урок

 

 image

Викладач-методист О.Л. Глінка на уроці


Усі 15 викладачів відділу активно, творчо працюють над вдосконаленням методики викладання спеціального фортепіано, оновлюють навчальні програми.

З перших років існування школи дирекція дальнозоро відчувала потребу в пропаганді та розвитку класу струнно-смичкових інструментів. Серед перших викладачів – скрипалів в школі працювали Л.К. Агаркова, В.М. Красноголовая. Згодом на посаду викладача по класу скрипки були прийняті А.М. Чеботарьов та Н.І. Горбань. Особливо активізувалася робота відділу струнно-смичкових інструментів після 1980 року, коли до навчального закладу прийшли В.Є. Голдовський, А.С. Сімкін, віолончелістка О.І. Мординська та подружжя скрипалів Олександр та Галина Воробйови. Вже тоді талановиті учні Ольга Духновська (Бєляєва), Олександра Галкіна, Ніна Шевчук, Іван Голдовський, сестри Анна та Тетяна Грищенки, Світлана Момот (Мірошниченко) та інші своєю виконавською майстерністю потужно демонстрували високий викладацький рівень своїх викладачів.


image

Віктор Голдовський під час уроку з Олександрою Галкіною.


На сьогоднішній день на відділі струнно-смичкових інструментів музичної школи згуртувалася високопрофесійна викладацька молодь. Це - в минулому випускники школи С.Л. Мірошниченко та Т.В. Грищенко, а також Берізка Є.О., Бойко І.М.. Ансамбль скрипалів під керівництвом С.Л. Мірошниченко неодноразово виборював звання переможців різноманітних конкурсів. Три випускника школи на цей час навчаються в музичному училищі ім. Л. Ревуцького.


image

Ансамбль скрипалів на сцені міського Палацу культури.

Керівники С. Мірошниченко, концертмейстер С. Подлевська

 

Викладачі-скрипалі активно співпрацюють з професійними колективами Чернігвського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм та з музичним центром Сухопутних військ Збройних Сил України.


image

Відділ струнно-смичкових інструментів: зліва направо стоять І.Бойко, Т. Грищенко (випускниця школи),

С. Мірошниченко (завідуюча відділом,випускниця школи), Є. Берізка,Т.Лаврентьєва(концертмейстер), сидять В. Петренко, О. Сухіліна (концертмейстер).


Відділ народних інструментів музичної школи заснований з першого року існування навчального закладу. За цей час на відділі підготовлено біля 400 випускників, з яких понад 70 стали студентами музичних навчальних закладів, а згодом отримали професійну вищу музичну освіту.

 

image

 Перший випуск учнів школи.

Нижній ряд справа наліво: С. Кухаренко, Л. Бреус (Суховерська)

 

Цікавий факт – свідоцтво під номером 1 про закінчення музичної школи отримав у 1974 році Сергій Кухаренко, який зараз працює в рідній школі викладачем по класу баяна.

Випускниця відділу А. Ляпкіна (Лапко) (клас викладача А.П. Половець) працює в Чернігівському музичному училищі ім. Л.М. Ревуцького. Випускниця О.М. Кошель (клас викладача А.П. Половець) – заступник директора школи мистецтв при музичному училищі ім. Л.М. Ревуцького. О. Бойко (клас викладача В.Я. Орлова) – лауреат міжнародних конкурсів на цей час працює викладачем училища. О. Гречанюк (клас викладача В.Я. Орлова ) – неодноразовий лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів працює в Об'єднаних Арабських Еміратах.


image

Олег Бойко

 

image

       Олександр Гречанюк

Випускник Заслуженого працівника культури України М.В. Олексієнка Лариса Падій – лауреат чотирьох міжнародних конкурсів, очолює оркестрову групу Чернігівського народного хору філармонійного центру, а випускник Ігор Саєнко – Заслужений артист України, лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів працює в Національній філармонії. Олексій Рогоза (клас викладача М.В. Тевкун) – кандидат педагогічних наук, працює в міській школі мистецтв.


image

Ансамбль гітаристів «Арпеджіо» (керівник В.Я. Орлов) 1991 рік

 

На сьогоднішній день учні відділу народних інструментів навчаються в класах баяну, акордеону, бандури, гітари та домри. Навчально-виховний процес проводять 16 викладачів. Своєрідною творчою лабораторією є 5 учнівських колективів!


image

Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів

зведена капела бандуристів музичних шкіл № 1 та № 2«Надія»

(керівник А.М. Марчук, випускниця школи) під час виступу в міському Палаці культури

 

 


image

Лауреат всеукраїнського конкурсу оркестр баяністів та акордеоністів

«Гармонія». Керівники: С.В. Кухаренко та М.В. Олексієнко.

(Диригує С.В. Кухаренко випускник школи)image

Лауреат міжнародних та всеукраїнського конкурсу

ансамбль гітаристів «Гіт - ART»

(керівник М.А. Мойсієнко) під час виступу на звітному

концерті школи в міському Палаці культури (2014 рік)

 


image


Лауреат міжнародного та всеукраїнських конкурсів ансамбль бандуристів «Писанка»

під керівництвом викладача-методиста Л.В. Фалалєєвої

 

та ансамбль домристів (керівник О.П. Криволап). Окрім цього, творчою окрасою школи є лауреат всеукраїнських конкурсів квінтет викладачів під керівництвом С.В. Кухаренка та лауреат всеукраїнських та міжнародного конкурсів інструментальне тріо викладачів у складі О.А. Большак,  Ю.В. Куса, О.Г. Баранова.


image

Квінтет викладачів. Зліва направо: С.В. Кухаренко (керівник), О.Г. Баранова, М. Портной, М.В. Олексієнко, М.О. Гребенік.

 

В різні роки відділ народних інструментів очолювали А.П. Половець, В.Я. Орлов, М.А. Мойсієнко, на сьогоднішній день завідуюча відділом О.А. Большак.


image


Відділ народних інструментів. 1-й ряд зліва направо: М. Мойсієнко, В. Петренко, І. Воронов, В. Орлов, А. Половець, Л.Фалалєєва.

2-й ряд: М. Гребенік, О. Большак (зав.відділом), М. Олексієнко, С. Кухаренко, К. Шепет, О. Кучевська, А. Марчук, О. Криволап

Відділ духових та ударних інструментів був створений 25 років тому назад. Першими керівниками були М.О. Лісовий, О.Д. Нестреляй, які вдало поєднували викладацьку роботу в школі та виконавську в славнозвісному ансамблі «Мерідіан» Чернігівського міського Палацу культури та в шкільному оркестрі «Ретро» (керівник Д.Ф. Єгоров ).


image

Естрадний оркестр «Ретро» під керівництвом Д.Ф. Єгорова у складі: Ю. Карпенка – ударні.

Стоять справа наліво:

О. Скепська, О. Могильна (Савченко), Т. Карпенко – випускниці школи,

Д. Єгоров, М. Легкобит (директор), В. Гришин, М. Лєсовой, А. Сімкін,

В. Голдовський, А. Шац, О. Воробйов, В. Орлов, В. Савченко, О. Колєснік

 

Останні 15 років відділ духових та ударних інструментів очолює Заслужений працівник культури України Ю.П. Карпенко. На відділі працюють також О.Б. Брайко, І.Ю. Заічко, Г.В. Волков, С.Г. Безпалий, Я.І. Гаврилишин .


image


Відділ духових та ударних інструментів:

1-й ряд – заслужений працівник культури України Ю. Карпенко (зав.відділом), Г. Волков,

Я. Гаврилишин, О. Брайко, І. Заічко

 

image

Завідуючий відділом, Заслужений працівник культури України

 викладач-методист Ю. Карпенко

 

Родзинкою відділу є ансамбль ударних інструментів «Поліські дзвіночки» (керівник Ю.П. Карпенко, концертмейстер Н.А. Демидова ), який відомий далеко за межами Чернігівського краю. Ансамбль – лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів – прославляє рідний край у Чехії, Швеції, Польщі, Білорусії, Словаччині, Швеції, Іспанії, Німеччині, Єгипті. За останні 20 років вихованці Ю.П. Карпенка отримали понад 120 дипломів лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Серед талановитих учнів імена Глеба Вороного, Іллі Пашнюка, Артема Рея, Максима Портного, Ярослава Бориса, Богдана Ярошенка, Дмитра Лук'янова…

 


image

Багаторазовий лауреат міських, обласних, всеукраїнських

та міжнародних конкурсів, зразковий ансамбль ударних інструментів

«Поліські дзвіночки» (керівник Ю. Карпенко, концертмейстер Н. Демидова)


Відділ сольного співу було створено у листопаді 2006 року. На початку заснування на відділі працювали 2 штатні викладачі – І.Л. Бут та В.М. Смоляк, а також сумісники – відомі Чернігівські виконавці, артисти-вокалісти І.П. Круш та В.П. Корень. Згодом на відділ прийшли працювати молоді фахівці К.Ю. Міненко та В.В. Костильов.


image

Відділ сольного співу:

В. Костильов (завідуючий відділом – випускник школи), В. Смоляк, І. Бут, К. Міненко

 

Першою «зірочкою» відділу був Андрій Кузьменко (викладач І.Л. Бут), який на Всеукраїнському конкурсі отримав бронзовий диплом, неодноразово захищав честь відділу на обласних та міських конкурсах вокалістів, отримуючи призові місця.

 

image

На поклон після прем'єри опери: старший викладач І. Бут (перший керівник),

Т. Марченко (концертмейстер) та учні-артисти шкільного оперного театру

 

У 2005 році учні відділу під керівництвом І.Л. Бут вперше спробували свої сили в дитячому оперному спектаклі, в опері «Королівський бутерброд» (Г. Портного). Вистава мала великий успіх серед глядачів. Учасників спектаклю неодноразово запрошували на різноманітні виступи. Це дало початок новим концертним заходам.


Учень відділу Антон Віровець (викладач І.Л. Бут), який приймав участь у спектаклі, закохався в цю справу і зараз навчається у Національній музичній Академії України, постійно виступаючи з різними відомими вокальними колективами України. З 2009 року театр очолює В.В. Костильов (в минулому випускник школи). За цей час було поставлено 6 музичних спектаклів: опера «Королівський бутерброд» (автор Г. Портной), опера «Кот в сапогах» (авт. Ц. Кюї), мюзікл «Оркестр» (автори С. Безпала та І. Чуприна), опера-гра для дітей за мотивами казки К. Чуковського

«Муха-цокотуха» (авт. М. Красєв), вокально-поетичний цикл «Страна читалія» (авт. Л. Дубровина).


image

Після вистави шкільного оперного театру (керівник В. Костильов – випускник школи)

 

Учениця відділу Адель Шурубура (викладач І. Л. Бут) впродовж багатьох років прославляє відділ у різних містах нашої країни та зарубіжжя (Луганськ, Рівне, Кам'янець-Подільський, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Дрогобич, Мінськ, Львів).

Учні Яна Неліп, Марія Гайдай, Антон Ярема продовжили навчання на вокальному відділі Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького та мріють стати справжніми оперними виконавцями.

На відділі працюють два хорових колективи – «Акварелі» (керівник В.М. Смоляк, концертмейстер Т.П. Лаврентьєва) та «Пролісок» (керівник І.Л. Бут, концертмейстер Ю.В. Куса), які є постійними учасниками та переможцями міських, обласних мистецько-просвітницьких заходів. Хоровий колектив «Акварелі» – лауреат Міжнародного конкурсу «Артпрем'єр» у м.Києві. Окрім хорових колективів учні опановують вокально-хорове мистецтво в вокальних ансамблях «Експромт» та «Бім- бом» (керівник В.М. Смоляк , К.Ю. Міненко).

Всі учні і викладачі відділу беруть активну участь у творчих звітах відділу і школи та інших концертних програмах.


image

Викладачі вечірнього естрадного відділу

старший викладач Т.Степаненко (зав.відділом), С. Безпала, Ю.Куса.

 

Вечірньому естрадному відділу у 2014 році виповнилося 10 років. Усі викладачі – це молоді творчі фахівці на чолі з завідуючою відділом Т.Ю. Степаненко. Контингент учнів складається з учнів загально-освітніх шкіл, студентів та робітничої молоді.

За період десятиріччя відділ підготував чимало переможців міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, накопичився науково-методичний досвід роботи.

 

image

Під час виступу естрадного ансамблю «Сеньйори Сі-бемоля»

 (керівники Світлана та Сергій Безпалі)

 

Викладачі систематично приймають участь в обласних педагогічних конференціях та конкурсі «Граємо і співаємо джаз». На протязі останніх п'яти років викладач С.С. Безпала проводить професійно цікаві лекції для учнів та викладачів школи, на яких демонструє сучасний актуальний відеоматеріал. Останні три роки відділ проводить свої звітні концерти, де демонструються вокал та майже всі інструменти які передбачені для навчання учнів: електро-синтезатор, електро-гітара, бас-гітара, ударні, саксофон, труба, кларнет. Учні та викладачі – активні учасники у творчому житті школи та міста.


Відділ «Предмет за вибором» достатньо молодий. Він був створений у 2011 році. Завідуюча відділом - старший викладач О.П. Бондаренко, яка до цього багато років очолювала цей відділ на громадських засадах.


image

Викладачі відділу «Предмет за вибором».

Четверта зліва О.П. Бондаренко (завідуюча відділом)

 

Відділ «Предмет за вибором» сприяє виявленню творчих здібностей учнів, надає можливість учням проявити себе в інших творчих музичних здібностях, спробувати себе у сольному співі, ансамблевих формах гри, та вивчати інші музичні інструменти.

З кожним роком відділ набирає свій потужний потенціал. Учні приймають участь не тільки у шкільних заходах а також у міських та обласних. Різноманітні ансамблі малих форм на творчих змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, отримують лауреатські дипломи. Найбільш активними викладачами є О.М. Дубинчук, І.М. Рябченко, М.А. Мойсієнко, О.Л. Глінка, С.М. Подлевська, О.П. Сухіліна.

Для розкриття творчих здібностей дітей та відкриття нових талантів відділ «Предмет за вибором» готує музичні вечори для батьків, де діти яскраво демонструють різноманітні інструменти. Цікаво звучать поєднання таких інструментів як бандура та скрипка, бандура та акордеон, труба та синтезатор, гітара та віолончель та інші. Концертний зал школи, на цих вечорах переповнений не тільки батьками та гостями школи, а й дуже приємними почуттями радості, тепла, доброти та творчого натхнення.


Першим викладачем теоретичних дисциплін в музичній школі № 2 була Марія Стріленко. Згодом її змінила Тамара Рудницька За освітою – хормейстер, вона з успіхом працювала керівником хору, а також викладала музично-теоретичні дисципліни.

 

image

«Натхнення» – диригує Т.Рудницька

 

Коли після Палацу піонерів школа отримала окреме приміщення, штат викладачів розширився. Директор школи П.М. Половець прийняв на роботу Н.І. Капітонову, яка і стала завідуючою теоретичним відділом. Через деякий час переводом із музичного училища в школу перейшла працювати Т.Ф. Кушнір. Згодом вона очолила відділ. З роками школа розширювалася, викладачів музично-теоретичних дисциплін не вистачало і в 1983 році на роботу в школу була прийнята М.М. Кузнєцова (Смолянченко). Директором на той час був М.І. Легкобит.

 Декілька років в школі викладали музично-теоретичні дисципліни Л.В. Бойко, О.М. Тренічева (на цей час заст. директора музичної школи №1). Серед випускників школи, які після отримання професійної освіти повернулися до навчального закладу в якості викладачів-теоретиків були Н.С. Гойса, С.М. Євтушенко, а Г.В. Кузуб, О.В. Попова, І.Л. Бут (відділ сольного співу) працюють на цей час в школі.

 


image

Викладачі відділу музично-теоретичних дисциплін: М. Кузнєцова (зав.відділом).

Стоять зліва направо: Г. Рєзнєва, Н. Лук'янова, С. Безпала, Г. Кузуб (випускниця школи)


Про високопрофесійний рівень викладачів свідчить той факт, що на теоретичному відділі Чернігівського музичного училища ім. Л.М. Ревуцького (станом на 1 вересня 2014 року) навчається 7 вихованців школи з 15 усіх студентів – теоретиків.

 

image

Концерт шкільної дитячої філармонії в театрі

ляльок ім.О. Довженка (керівник К. Міненко)

 

В рамках шкільної дитячої філармонії (кер. К.Ю. Міненко) вихованці музичної школи організовують концерти та творчі зустрічі для учнів загальноосвітніх шкіл міста, учнів школи-інтернату для дітей з вадами зору та для дітей, які лікуються в обласній лікарні.

Одним з пріоритетів в діяльності навчального закладу є участь найбільш обдарованих учнів у творчих змаганнях різного рівня. Так за підсумками 5 останніх років учні школи отримали 378 дипломів лауреатів міжнародного та всеукраїнського рівня За високі творчі досягнення 15 учнів школи щомісяця отримують стипендії міського голови.

Дирекція школи та викладачі приділяють значну увагу профорієнтаційній роботі з учнями. В середньому 30-35% випускників школи щороку вступають на навчання до Чернігівського музичного училища ім. Л.М. Ревуцького. загалом зараз в музичному училищі навчається 40 вихованців музичної школи № 2, що становить 13% від усього контингенту училища.

 

За підтримки керівництва міської ради на чолі з О.В. Соколовим та начальника управління культури О.П. Васюти за останні 5 років значно покращилася матеріально-технічна база школи: збудовано сучасну концертну залу на 140 місць, зроблено капітальний ремонт приміщення, створені належні санітарно-гігієнічні умови для учнів і працівників школи.


image

Директору школи О.М. Ковалю вручається символічний ключ

під час урочистостей з нагоди відкриття концертної зали (2010 р.).

На сцені (зліва направо) О.В. Тунік-Фриз, О.В. Соколов, С.М. Мойсієнко, О.П. Васюта,Г.М. Дзядзько, О.М. Коваль


image

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства О.П. Васюта

(на той час начальник управління культури міської ради)

«екзаменує» сцену новозбудованої концертної зали школи


У 2012 році розроблена проектно-кошторисна документація щодо надбудови третього поверху над існуючим приміщенням. В міській раді розглядається питання фінансування зазначеної реконструкції будівлі (майже 2 млн. грн.) що, практично, в повній мірі вирішить проблему дефіциту навчальних аудиторій.


image

Модель будівлі Чернігівської музичної школи №2 ім. Є.В. Богословського

після запланованої реконструкції

 

Щороку школа поповнюється музичними інструментами, комп'ютерною технікою, нотною літературою, це надає можливість активно використовувати новітні технології під час навчально-виховної роботи.

Творчі здобутки викладачів, учнів спонукали адміністрацію школи за ініціативи Заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства О.П. Васюти розпочати кропітку роботу щодо увічнення імені видатної постаті в історії музичної культури Чернігівщини Євгена Васильовича Богословського. 26 вересня 2014 року сесія міської ради задовольнила клопотання педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу і прийняла рішення присвоїти музичній школі № 2 ім'я Є.В. Богословського.


image

Заслужений діяч мистецтв України директор музичного училища ім.Л.М. Ревуцького

В.М. Суховерський під час громадського обговорення щодо

присвоєння музичній школі № 2 імені Є.В. Богословського

 

 

Гімн

Чернігівської музичної школи №2 імені Є. В. Богословського

image